Βιβλιογραφία

· Aichelburg, Wladimir: Die Unterseeboote Österreich-Ungarns. Zwei Bände, Wien: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1981

· Aichelburg, Wladimir: Schiffe und Häfen Österreich-Ungarns in alten Photographien, Wien: Molden, 1976

· Allan, Morton: Directory of European Passenger Steamship Arrivalsfor the years 1890 to 1930 at the port of New York, and for the years 1904 to 1926 at the ports of New York, Philadelphia, Boston and Baltimore, Immigration Information Bureau, 1931

· Bessell, Georg: Norddeutscher Lloyd 1857-1957, Die Geschichte einer bremischen Reederei, NDL, Bremen, 1957

· Blohm & Voß, Hamburg 1877-1927, Berlin, 1927

· Bronard, Jean-Yves: Paquebots de shez nous, MDM, 1998

· Destan ve abide, Çanakkale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2006

· Die Schichau-Werke in Elbing, Danzig und Pillau 1837-1912, Berlin, 1912

· Gibson, R.H. & Prendergast, Maurice: The German Submarine War 1914-1918, Constable & Co., 1931

· Halpern, Paul G.: The Naval War in the Mediterranean 1914-1918, Naval Institute Press, 1987

· Hersing, Otto: U 21 rettet die Dardanellen, Amalthea Verlag, Leipzig, 1932

· Hubrich-Messow, Gundula: Sagen und Märchen aus Hamburg, Verlag Husum, 2002

· Huldermann, Bernhard: Albert Ballin, Oldenburg, 1922

· Isherwood, J.H.: The Kaiser Friedrich, A sad career. In: Sea Breezes, Vol. 24, 1957

· Kludas, Arnold: Die Geshichte der Deutschen Passagierschiffahrt, Bd. II, Augsburg: Weltbild Verlag, 1994

· Kludas, Arnold: Die Seeschiffe des Norddeutschen Lloyd: 1857-1970 (in zwei Bänden), Herford: Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, 1991/1992

· Kludas, Arnold; Beer, Karl-Theo: Die glanzvolle Ära der Luxusschiffe, Hamburg: Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, 2005

· Kolltveit, Bård: Amerikabåtene. In: Norsk Sjøfartsmuseum Årsberetning, 1983

· Κολώνας, Βασίλης: Η Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Περιοδικό Αρχαιολογία, Τεύχος 8, Αύγουστος 1983

· Kraus, Th.; Dönitz, Karl: Die Kreuzfahrten der Goeben und Breslau, Ullstein Verlag, Berlin, 1933

· Lamb, W. Kaye: Kaiser Friedrich: The ship that failed, In: Steamboat Bill, No. 169, p. 11-17, Spring 1984

· Langensiepen, Bernd; Guleryuz, Ahmet; Cooper, James: Ottoman Steam Navy, Conway Maritime Press, London, 1995

· Langensiepen, Bernd; Nottelmann, Dirk; Krüsmann, Jochen: Halbmond und Kaiseradler, Mittler & Sohn, Bonn, 1999

· Layton, J. Kent: Atlantic Liners: A Trio of Trios, Cafe Press, 2005

· Layton, J. Kent: Lusitania: An Illustrated Biography of the Ship of Splendor, Lulu Press, 2007

· Lehmann, Eike: Schiffbautechnische Forschung in Deutschland – Gestern und heute – Die deutschen Schiffbauversuchsanstalten, Schiff & Hafen Band 4, Edition Schiff & Hafen, 2003

· Mills, Simon: Hostage to Fortune: The Dramatic Story of the Last Olympian – HMHS “Britannic”. Wordsmith Publications, 2002

· Μπελιβανάκης, Γρηγόρης: Οι Αγγλογάλοι στη Μήλο κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Αθήνα 2003

· Moltmann, Bodo Hans: Geschichte der deutschen Handelsschiffahrt, bearbeitet von Walter Kresse, 1981 (Band 43 der Veröffentlichung der Wirtschaftlichen Forschungsstelle e.V.)

· Niemöller, Martin: Vom U-boot zur Kanzel, Warneck Verlag, 1934

· Ντούνης, Χρήστος: Τα Ναυάγια στις Ελληνικές Θάλασσες 1900-1950, Τόμος Α΄, Αθήνα: Finatec, 2000

· Office of Naval Intelligence: O.N.I. Compilation No. 14 – 1918, Antisubmarine Information, 1 November 1918, Washington: Government Printing Office 1918 (Formerly confidential, declassified 17 August 1972)

· Ostersehlte, Christian: Hoboken, 30.6.1900, Eine Brand- und Scfiffskatastrophe bei New York und ihre spätere Rezeption, Geschichtsbilder: Festschrift für Michael Salewski zum 65. Geburtstag, von Thomas Stamm, Elvert Jürgen, (Hrsg.) / Aschmann, Birgit (Hrsg.) / Hohensee, Jens (Hrsg.), Thomas Stamm-Kuhlmann, Michael Salewski, Franz Steiner Verlag, 2003

· Pawlik, Georg; Baumgartner, Lothar: S.M. Unterseeboote, Graz: Weishaupt, 1986

· Petzet, A.: Heinrich Wiegand, ein Lebensbild, Bremen: Verlag G.A. Halem, 1932

· Reinke-Kunze, Christiane: Die Geschichte der Reichs-Post-Dampfer-Verbindung zwischen den Kontinenten 1886-1914, Herford, 1991

· Rothe, Claus: Deutsche Ozean-Passagierschiffe, Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1986

· Schröder, Joachim: Die U-Boote des Kaisers. Die Geschichte des deutschen U-Boot-Krieges gegen Großbritannien im Ersten Weltkrieg, Bonn: Bernard & Graefe Verlag, 2003

· Sieche, Erwin: Die Unterseeboote der K.u.K. Marine, Band 42 der Reihe Marine-Arsenal

· Spindler, Arno; Mantey, Eberhard: Der Handelskrieg mit U-Booten, Der Krieg zur See 1914-1918 / hrsg. von Marine Archiv, Bd. 1-5

· Thiel, Reinhold: Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd: 1857-1970 (in fünf Bänden), Bremen: Hauschild, 2001

· Thomas, Lowell Jackson: Ritter der Tiefe, Deutscher Verlag Berlin, 1931

· Thomazi, Auguste-Antoine: La Guerre navale dans la Méditerranée, Paris: Payot, 1929

· Valentiner, Max: U 38 Wikingerfahrten eines deutschen U-Bootes, Ullstein Verlag, Berlin, 1933

· Vignea, Jean-Paul: Mon grand-père était à bord. In: Sud Ouest, 29 Octobre 2008

· Watson, Milton H.: Flagships of the Line, Patrick Stephens Ltd, 1988

· Wedge, F. J. N.: Brown´s flags and funnels of British and foreign steamship companies, Brown, Son & Ferguson, Glasgow, 1940

· Wiborg, Susanne, und Klaus Wiborg: 1847-1997, Mein Feld ist die Welt – 150 Jahre Hapag-Lloyd, Festschrift herausgegeben von der Hapag-Lloyd AG, Hamburg 1997

· Williams, David: Wartime disasters at sea, Patrick Stephens Limited, 1997


%d bloggers like this: