Άλμπουμ ΙΙ

01

S/S Burdigala, πρώην S/S Kaiser Friedrich, η περιοχή του πρώτου φουγάρου.

Gl

Η καμπάνα του S/S Burdigala.

Skylight

Φεγγίτες στην περιοχή του ανώτερου καταστρώματος (δεύτερη σειρά υπερκατασκευών).

Κανόνι

Το αριστερό κανόνι των 140 χιλ. στην περιοχή της πλώρης.

φανός

Ο αριστερός φανός πορείας (κόκκινος) του πλοίου.

Κατάστρωμα

Μέρος του ανώτερου καταστρώματος στην περιοχή του μεσοκάραβου. Σε πολλά σημεία η ξύλινη επένδυση έχει παραμείνει.

capstan

Μπίντα στην αριστερή πλευρά του καμπουνιού.

7w

Ένα από τα κύρια χαρακτηρισιτικά του S/S Burdigala, τα 7 παράθυρα της γέφυρας.

FIN

Φινιστρίνι στο σαλόνι της πρώτης θέσης.

Mast

Ο σπασμένος, πρωραίος ιστός του πλοίου.

Bridge

Η αριστερή πλευρά της γέφυρας, ειδωμένη από την πλερά της πλώρης.

TEL

Οι τηλέγραφοι των μηχανών, στον κύριο χώρο πηδαλιουχίας (γέφυρα).

BW

Μπανιέρα σε καμπίνα της πρώτης θέσης.

KF

Η βάση του θωρακίου (κόφα).

Copyright © 2009 by D. Galon and the S/S Burdigala Project Team


%d bloggers like this: