Φωτογραφίες ναυαγίου – Άλμπουμ Ι

Scan

Η αρχική αποτύπωση του ναυαγίου, από ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, την εποχή που προσεγγίστηκε σαν το «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας». (KFB Collection).

Side scan

Αποτύπωση του S/S Burdigala, πρώην S/S Kaiser Friedrich, από τον ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών. (KFB Collection).

NN

Ο χώρος πηδαλιουχίας (γέφυρα) του πλοίου. (KFB Collection).

NN

Λεπτομέρεια της υπερκατασκευής στην περιοχή της γέφυρας. (KFB Collection).

Οι φεγγίτες του ακομοδέσιου στο ανώτερο κατάστρωμα (δεύτερη σειρά υπερκατασκευών). (KFB Collection).

WC

Μία από τις τουαλέτες του πλοίου. (KFB Collection).

NN

Το πρωραίο πυροβόλο του S/S Burdigala. (KFB Collection).

NN

Το κοράκι της πλώρης. (KFB Collection).

NN

Ένας από τους δύτες του KDE δίπλα στην μεγάλη, χαρακτηριστική άγκυρα του πλοίου. (KFB Collection).

NN

Φεγγίτες στο πρωραίο τμήμα του S/S Burdigala. (KFB Collection).

NN

Είσοδος στις καμπίνες του πληρώματος, στο πρωραίο τμήμα του πλοίου. (KFB Collection).

"NN

Το σημείο σπασίματος του πρωραίου ιστού. (KFB Collection).

NN

Ο χώρος πηδαλιουχίας (γέφυρα) ειδωμένος από την περιοχή του μεσοκάραβου. (KFB Collection).

Capstan

Μεγάλο βαρούλκο (αργάτης) της πρύμνης. (KFB Collection).

Air duct

Ένας από τους μεγάλους αεραγωγούς του πλοίου, στο ανώτερο κατάστρωμα. (KFB Collection).

Fish

Μαγιάτικα στο πρωραίο τμήμα του S/S Burdigala.

Skylight

Φεγγίτες στην περιοχή του κυρίου καταστρώματος, μπροστά από το σαλόνι της πρώτης θέσης. (KFB Collection).

Deck

Η κουβέρτα στην περιοχή του μεσοκάραβου. (KFB Collection).

VM

Ένας από τους δύτες του KDE ανάμεσα σε δύο κανόνια, στην περιοχή της πρύμνης, πίσω από το επίστεγο (κάσαρο). (KFB Collection).

Saloni

Το σαλόνι της πρώτης θέσης. (KFB Collection).

Superstractor

Τμήμα της υπερκατασκευής στη πρύμνη. (KFB Collection).

First class

Δύτης στην περιοχή των καμπινών της πρώτης θέσης.

Copyright © 2009 by A. Kominou, D. Galon and the S/S Burdigala Project Team


%d bloggers like this: