Ημερολόγιο Ι – Το «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας» – Πρώτη αποστολή (21 – 30 Σεπτεμβρίου 2008)

KEA DIVE EXPEDITION, 21 - 30 September 2008

KEA DIVE EXPEDITION (21 - 30 September 2008)

Ημερολόγιο Ι

Το «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας»


%d bloggers like this: