Τέταρτη αποστολή (15 – 19 Οκτωβρίου 2012) Fourth mission (October 15th – 19th 2012)

S/S Kaiser Friedrich, μετέπειτα - later S/S Burdigala (1897-1916)

S/S Kaiser Friedrich, μετέπειτα – later S/S Burdigala (1897-1916)

Πληροφορούμε τους αναγνώστές μας και όλους τους ενδιαφερόμενους για την συνεργατική μας προσπάθεια, ότι μετά την έγκριση της καταδυτικής μας αίτησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, η ομάδα μας θα καταδυθεί από την 15η έως και την 19η Οκτωβρίου 2012 στο ναυάγιο του ως S/S BURDIGALA (πρώην S/S KAISER FRIEDRICH) φερόμενου πλοίου, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο από την 14η Νοεμβρίου 1916 στα βορειοδυτικά της νήσου Κέας.

Τα μέλη της φετινής αποστολής είναι:

Derk Remmers

Δημήτρης Γκαλών

Γιάννης Πρωτόπαππας

Γιώργος Βανδώρος

Martin Skibowski

Wilhelm Moennikes

We inform our readers and all those interested in our collaborative effort, that after the approval of our dive permit application by the Central Council for Modern Monuments of the Greek Ministry of Culture and Tourism, our team will conduct dives from 15th to 19th of October 2012, to the wreck of the ship assumed as S/S BURDIGALA (ex S/S KAISER FRIEDRICH), which sunk on 14th of November 1916 in the northwest of the island of Kea, Cyclades, Greece.

The team members of this year´s mission are:

Derk Remmers

Dimitris Galon

George Vandoros

Martin Skibowski

Wilhelm Moennikes

Yiannis Protopappas

2 Responses to “Τέταρτη αποστολή (15 – 19 Οκτωβρίου 2012) Fourth mission (October 15th – 19th 2012)”

  1. beracuda Says:

    All the best success for the new mission! It is also very important to see a truly international team participating. The diving and shipwreck communities will be looking forward to forthcoming postings as the mission unfolds!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: